4 januari 2021

Leestips

6 voordelen van het luisteren naar verhalen

deel via

De meesten weten wel dat luisteren en meezingen enorm goed is voor de ontwikkeling van je kind. Als ouders doe je dan ook je best om zo vaak mogelijk mooie verhalen te vertellen. Of liedjes te zingen. Maar waarom luisteren we zo graag? En hoezo voegt het ‘auditieve’ echt iets toe?

1. Luisteren stimuleert de taal-, leer- en communicatieve vaardigheden

Einstein zei het al: ‘Al mijn inzichten in de natuurkunde heb ik te danken aan het feit dat mijn ouders mij viool lieten spelen.’ Volgens hem bracht het luisteren naar muziek structuur aan in zijn brein. De intelligentie die een kind opbouwt door structuren te leren herkennen, geeft inzichten bij vakken waarbij ruimtelijk denken, compositie, vorm en taal belangrijk zijn. Verhalen luisteren is goed om dezelfde redenen. Je kind leert hoe zinnen zijn opgebouwd en dat taalbegrip zorgt weer voor betere leervaardigheden. En alsof dat nog niet genoeg is; een kind kan structuren herkennen en daardoor zelf zinnen vormen, of verhalen schrijven. En het helpt dus bij andere vakken waarbij structuur belangrijk is.

2. Luisteren zorgt voor voorstellingsvermogen

Door een kind te laten luisteren naar verhalen of muziek komt het in contact met zijn voorstellings-vermogen. Het leert zich een voorstelling te maken van dingen die het zelf nog niet heeft meegemaakt of gezien. Het leert dat je zelfs dingen kunt bedenken die in de “echte” wereld helemaal niet zouden kunnen, dat je alles kunt bedenken wat je wilt! Ook zijn of haar gevoelsleven wordt aangesproken, emoties kun je herkennen, het leert om zich te verplaatsen in een ander. Kinderen van boven de 9 worden doorgaans veel minder voorgelezen en dat is superjammer! Maar wat wel leuk is, ze kunnen dan zelf al behoorlijk fantaseren en hardop dromen.

3. Luisteren geeft energie

Het oor speelt bij luisteren een belangrijke rol. Het oor is verbonden aan de nieren, die ons lichaam energie geven. Luisteren kan je dus letterlijk opladen. Door als voorlezer met energie te spreken, en bijvoorbeeld iets harder te praten of juist variatie aan te brengen in de stem, kun je energie en enthousiasme bij je kind opwekken. Denk maar aan stemmen die je zelf prettig vindt; het zijn vaak heldere stemmen, die niet monotoon klinken, maar juist gevarieerd. Of je wordt betoverd door een warme, lage stem, die de energie van vertrouwen, veiligheid en kracht opwekt. Onze oren weten heel goed te herkennen of een verteller energie heeft, of zich verveelt tijdens het lezen. Of moe is...:)

‘Als je als kind een boek kunt uitkiezen dat je aanspreekt, lees je met meer plezier, en lees je met meer plezier, dan heb je meer zin om daarna nog een boek te lezen. En hoe meer je leest, hoe beter je vervolgens in lezen wordt. Dat is de positieve leesspiraal. Zorg je als school voor een goed leesaanbod, dan verhoog je daarmee dus het leesplezier van je leerlingen én hun leesniveau.’

De kracht van voorlezen zit 'm juist ook in het auditieve, dat je vooral je oren gebruikt

4. Je wordt niet lui van luisteren naar een boek!

Steeds meer mensen – waaronder jongeren en volwassenen – luisteren naar podcasts en luisterboeken. Wordt je daar nou niet lui van? vraag je je misschien af. Nee! Sommige mensen hebben wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde boeken of genres, maar het is niet zo dat je bij luisteren een ander deel van je hersenen gebruikt, zoals bij TV. Van TV- kijken kun je wel lui worden door de zogenaamde ‘alpha waves’. Maar van luisteren worden juist die hersendelen actief, die ons stimuleren. Als je echter een tekst uit je hoofd wil leren, doe je er goed aan de tekst te lezen alsmede ernaar te luisteren, door hardop voor te lezen aan jezelf. Je zintuigen slaan dan ede beelden van de woorden op evenals de klanken. In dit geval van je eigen stem.

5. Luisteren leert je focussen

Als je luistert kan je makkelijker op 1 ding focussen. Je kunt je ogen dichtdoen en je even helemaal afsluiten van de rest van de wereld. Hierdoor kan je je concentreren op de klank. Mozart schreef muziek met een ‘lege geest’ zoals hij zelf zei. Zodat hij beter de klanken kon horen die in hem opkwamen, vanuit het niets. Als je je wilt concentreren, kan muziek kan een ondersteuning zijn. Sommige boeken combineren zelfs verhalen met muziek, zoals “Concert Magiq”, dat deze maand in de Hey Reader box zit.

6. Luisteren geeft een gevoel van veiligheid

Tijdens het voorlezen ben echt even samen. Je geeft je kind exclusieve aandacht en dat creëert intimiteit.

Het samen lezen van een boek geeft contact. Kinderen voelen de betrokkenheid van hun ouders bij het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Instellingen